Aktualności

3 marca 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Bezpieczny pacjent”.

Temat spotkania: „W codziennej praktyce personelu anestezjologicznego – leki gotowe do podania/podaży”

Prowadzący: dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt – Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Zapraszamy do rejestracji: https://webinar-med.pl/bezpieczny-pacjent/

Leave a reply