Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ...
ul.dr. Stefana Kopcińskiego 22 , Łódzkie, 90-153 Łódź-Śródmieście, Poland
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU ODDZ...
ul.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 , Wielkopolskie, 60-355 Poznań-Grunwald, Poland