POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


 

Oferta Sans Souci obejmuje kompleksową organizację szerokiego spektrum wydarzeń.
Nasze doświadczenie, poparte realizacją setek imprez, pozwala nam na sprawną i profesjonalną organizację wydarzeń
zarówno w trybie stacjonarnym, online jak i hybrydowym, łączącym obie formy spotkania.

WYDARZENIA
STACJONARNE

Organizacja wydarzeń, imprez i spotkań odbywających się w trybie stacjonarnym.

WYDARZENIA
ONLINE

Organizacja wydarzeń, konferencji i webinarów transmitowanych w sieci, ze zdalnym dostępem do Live Streamingu.

WYDARZENIA
HYBRYDOWE

Organizacja wydarzeń łączących w jedno obie formuły - stacjonarną oraz hybrydową.

WEBINAR SZKOLENIOWY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

KONFERENCJA ONLINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

KONSYLIUM ONLINE

Adresowana do lekarzy możliwość poddania konsultacji eksperckiej (second-look opinion) najtrudniejszych przypadków klinicznych drogą on-line.

KONFERENCJA

Spotkanie, którego celem jest prezentacja i analiza aktualnych zagadnień, problemów i osiągnięć dotyczących określonego zakresu tematycznego. Ma z góry ustalony program z wystąpieniami różnych osób. Rzadko wykorzystywana jest aktywność własna uczestników, którzy nie mają wpływu na przebieg spotkania.

SYMPOZJUM

Różne aspekty wybranego zagadnienia przedstawiane są przez różnych ekspertów. Uczestnicy głównie stanowią publiczność i słuchają prezentacji. Spotkanie prowadzi moderator, który przedstawia poszczególne osoby zabierające głos, łączy i podsumowuje wykłady, reguluje kontakt pomiędzy publicznością a ekspertami. Między ekspertami rzadko dochodzi do wymiany zdań.

KONGRES

Kongres jest przedsięwzięciem ekonomiczno-administracyjnym o charakterze naukowym organizacji krajowych lub międzynarodowych, będący środkiem realizacji ich celów i zadań. Uczestnictwo w kongresie jest dostępne dla wszystkich kwalifikujących się organizacji i osób. Taka forma spotkania jest niezależna i działa tylko w okresie czasu przewidzianym programem, a jego wyniki zazwyczaj są szeroko popularyzowane. Kongresy są zwoływane na ogół co kilka lat.

ADVISORY BOARD

Spotkanie grupy ekspertów – komitetu doradczego służące wypracowaniu wspólnego stanowiska, rekomendacji bądź opinii na wskazany temat…

SPOTKANIE EKSPERCKIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

KURS MISTRZOWSKI

Ekskluzywne spotkanie warsztatowo-dyskusyjne z uznanym ekspertem w bardzo małych grupach uczestników, umożliwiające intensywny, bezpośredni kontakt edukacyjny.

PAŃSTWA POMYSŁ

To Państwo najlepiej wiedzą, jakiego innego specyficznego wydarzenia potrzebują…. Z przyjemnością doradzimy, jak pomysł wcielić w życie.