Aktualności

Sygnatariusze Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta zaapelowali do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii. Jednocześnie zadeklarowali interdyscyplinarną współpracę.

Zapraszamy na cykl spotkań online pt. „Bezpieczny pacjent”. Najbliższe z nich „Bezpieczny blok operacyjny. W drodze do doskonałości” odbędzie się 24 listopada 2022 r. Poprowadzi je prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz -Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Bezpłatna rejestracja: https://webinar-med.pl/bezpieczny-pacjent/

Leave a reply